محصولات پلی ران اتصال

شرح مختصری از محصولات شرکت پلی ران اتصال:

 

تولیدات شرکت پلیران اتصال شامل گزینه های ذیل می باشد:

الف) انواع اتصالات آبرسانی پیچی از سایز 1بر2 اینچ تا سایز 5 اینچ با قابلیت تحمل فشار کاری 10AT که مورد مصرف در شبکه آب و فاضلاب شهری و کارخانجات و مزارع کشاورزی می باشد.

ب) اتصالات جوشی پلی اتیلن فاضلابی از سایز 11بر2 اینچ تا سایز 6 اینچ جهت انجام فعالیت فاضلابی با فشار کاری 4AT. این محصولات جهت فاضلاب دارای مزایای ذیل است:

هزینه کمتر، مقاومت در برابر حلال های شیمیایی نظیر اسیدها و بازها، سهولت نصب و اجرا، صیقلی بودن کامل جداره داخلی و به حداقل رسیدن رسوب مواد و گرفتگی مجاری، سبکی وزن، ضمانت دائمی در برابر فرسودگی.

ج) جدیدترین سیستم روز فاضلاب جهانی، سیستم پوش فیت PushFit

سیستم پوش فیت پلی ران اتصال که منطبق بر استانداردهای معتبر جهانی از جمله EN1451 و DIN19560 ساخته می شود، پس از مدت زمانی کوتاه جایگزینی مطمئن و مناسب برای سیستم های قبلی شد و به عبارتی بسیاری از اهل فن سیستم پوش فیت پلی ران اتصال را معرف اعتبار و کیفیت ساختمان می دانند.